capetown 12 apostles

38" x 51"
oil on canvas
2006